Frazetta Tribute

Frazetta Tribute
Cover for Heavy Metal Magazine